Unikalne walory Doliny Rzeki Białej
wartością społeczną i ekonomiczną regionu

GaleriaEdukacjaMagazynwarsztatyporadamediaaktu

biala
Warsztaty dla nauczycieli

Warsztaty dla nauczycieli - relacja - 28.10.2016
„Bioróżnorodność rzek i dolin rzecznych
oraz znaczenie wody w przyrodzie
w kontekście zmian klimatycznych”
To temat dwudniowych warsztatów wyjazdowych, które odbyły się w dniach 21-22 października w Ciężkowicach. W warsztatach wzięło udział 18 nauczycieli szkól podstawowych z województwa śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu”
W pierwszym dniu warsztatów zajęcia prowadzone były w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach.

Uwaga! Dodatkowa edycja warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach w dniach 21-22 października 2016 !!!

Warsztaty dla nauczycieli
- relacja - 30.10.2015
„Bioróżnorodność rzek i dolin rzecznych
oraz znaczenie wody w przyrodzie
w kontekście zmian klimatycznych”
W dniach 23-24 października w Ciężkowicach odbyła się trzecia, ostatnia edycja warsztatów treningowych dla nauczycieli pt. Bioróżnorodność rzek i dolin rzecznych oraz znaczenie wody w przyrodzie w kontekście zmian klimatycznych” realizowanych w  ramach projektu „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu” dofinansowanego ze środków EOG.


Warsztaty dla nauczycieli - relacja - 30.04.2015
„Bioróżnorodność rzek i dolin rzecznych
oraz znaczenie wody w przyrodzie
w kontekście zmian klimatycznych”
W dniach 17 – 18 kwietnia w Ciężkowicach odbyły się warsztaty treningowe dla nauczycieli pt. Bioróżnorodność rzek i dolin rzecznych oraz znaczenie wody w przyrodzie w kontekście zmian klimatycznych” realizowane w  ramach projektu „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Warsztaty dla nauczycieli - relacja 31.10.2014
Bioróżnorodność rzek i dolin rzecznych
oraz znaczenie wody w przyrodzie
w kontekście zmian klimatycznych
To temat dwudniowych warsztatów wyjazdowych dla nauczycieli, które odbyły się w dniach 24-25 października w Ciężkowicach. W warsztatach wzięło udział 20 nauczycieli szkól podstawowych z województwa śląskiego i małopolskiego. Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu”.


Warsztaty dla nauczycieli
– 24-25.10.2014
Zapraszamy nauczycieli przyrody oraz osoby aktywnie angażujące się w edukację ekologiczną w szkołach do udziału w bezpłatnych warsztatach szkoleniowych, które odbędą się w dniach 24-25 października 2014 r. w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach.
Warsztaty dla mieszkańców

Warsztaty dla mieszkańców nad rzeką Białą - 20.03.2015
W dniach 12 – 14 marca br. odbyły się trzy spotkania warsztatowe z mieszkańcami Rzuchowej, Tuchowa oraz Bobowej w ramach projektu „Unikalne walory doliny rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu”.
Partnerzy:
Polski Klub Ekologiczny
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach


Na stronie wykorzystano zdjęcie rzeki Białej
autorstwa pana Marka Zwolenika
 eee
Projekt jest realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
http://eeagrants.org