Unikalne walory Doliny Rzeki Białej
wartością społeczną i ekonomiczną regionu

GaleriaEdukacjaMagazynwarsztatyporadamediaaktu

biala
Media
Filmy i relacje TV z Doliny Rzeki Białej


Konferencja Jak mądrze promować walory przyrodnicze - Zakopane


# # # #

Konferencja: Rozwój gospodarczy na obszarze Natura 2000


# # # #

Biała - zagrożenie czy szansa, spotkania z mieszkańcami


# # # #

Piekielnica


1, 2>>

Partnerzy:
Polski Klub Ekologiczny
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach


Na stronie wykorzystano zdjęcie rzeki Białej
autorstwa pana Marka Zwolenika

eee
Projekt jest realizowany jest w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

http://eeagrants.org