Unikalne walory Doliny Rzeki Białej
wartością społeczną i ekonomiczną regionu

GaleriaEdukacjajMagazynwarsztatyporadamediaaktualnosci

biala
Aktualności:
Wizyta studialna i konferencja - 14.09.2016

W dniach 1-7 września 2016 r. odbyła się wizyta studialna pt. „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie edukacji ekologicznej i turystyki przyrodniczej na terenach chronionych w Polsce” , w której uczestniczyli przedstawiciele polskich i norweskich parków narodowych, instytucji i organizacji działających na rzecz ochrony przyrody.
Na zakończenie wizyty studialnej, 8 września w Zakopanym, odbyła się konferencja podczas, której dyskutowano o przyrodzie, turystyce i próbie połączenia korzystania z zasobów przyrody z jej ochroną.

Program obejmował wizytę w polskich Parkach Narodowych: Wigierskim, Białowieskim i Tatrzańskim oraz Rożnowsko-Ciężkowickim Parku Krajobrazowym i Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach.  Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie ochrony walorów przyrodniczych, edukowania turystów jak prawidłowo korzystać z zasobów natury  a także praktyk, stosowanych w obu krajach, zmierzających do ograniczenia negatywnego wpływu turystyki na przyrodę. Prezentowane były zarówno walory przyrodnicze charakterystyczne dla każdego parku, jak i narzędzia edukacyjne wykorzystywane w poszczególnych parkach przeznaczone zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Dużą uwagę poświęcono sposobom rozwiązywania specyficznych problemów - innych w każdym parku.

Obecność uczestników reprezentujących różne środowiska związane z ochroną przyrody i edukacją zarówno polskich jak i norweskich specjalistów w tym zakresie, pozwoliło na prowadzenie bardzo ciekawej, inspirującej dyskusji podczas całej wizyty.

Na zakończenie wyjazdu, odbyła się konferencja, podczas której szerszej publiczności, prezentowane były doświadczenia polskie i norweskie. Wykładowcami konferencji byli – dr Rafał Kruczewski – pracownik naukowy, ekspert w zakresie turystyki przyrodniczej, Bjørn Frantzen -Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Arne Petter Sare - Varangerhalvoya National Park, Tomasz Skrzydłowski – Tatrzański Park Narodowy, Mateusz Szymura – Białowieski Park Narodowy, Monika Kwaśniewicz – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Wojciech Sanek – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, Elżbieta Priwieziencew ze Społecznego Instytutu Ekologicznego.
Relację z wyjazdu studyjnego i konferencji można obejrzeć tu.


Wizyta studialna była częścią projektu „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu” prowadzonego przez naszą organizację w partnerstwie z CKiP Gminy Ciężkowice oraz NIBIO.