Unikalne walory Doliny Rzeki Białej
wartością społeczną i ekonomiczną regionu

GaleriaEdukacjajMagazynwarsztatyporadamediaaktualnosci

biala
Aktualności:
Wizyta studialna i konferencja - 2.08.2016

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach w partnerstwie z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice oraz Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) zaprasza do udziału w wizycie studialnej oraz konferencji w ramach projektu „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu„.
Wydarzenia mają na celu wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju turystyki przyrodniczej na obszarach chronionych.

Wizyta studialna pt. „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie edukacji ekologicznej i turystyki przyrodniczej na terenach chronionych w Polsce” odbędzie się w dniach 1-7 września 2016 r. Planowany jest wyjazd do 3 Parków Narodowych: Wigierskiego, Białowieskiego i Tatrzańskiego oraz Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego.

8 września 2016 r. w Zakopanem odbędzie się konferencja pt. „Edukacja ekologiczna i turystyka przyrodnicza, czyli jak mądrze promować walory przyrodnicze. Prezentacja dobrych praktyk na terenach chronionych w Polsce i Norwegii” z udziałem przedstawicieli polskich parków narodowych, parków krajobrazowych i innych środowisk, działających na rzecz zrównoważonego rozwoju w turystyce przyrodniczej oraz norweskiego partnera. W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane ciekawe rozwiązania marketingowe i edukacyjne stosowane w Polsce i Norwegii.

Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym oraz konferencji osoby działające na rzecz edukacji i turystyki przyrodniczej.
Udział w obu wydarzeniach jest bezpłatny i daje możliwość nawiązania trwałej współpracy z partnerami z Polski i Norwegii w zakresie edukacji i turystyki przyrodniczej na obszarach chronionych.
Dodatkowo podczas konferencji zostaną przedstawione źródła finansowania projektów związanych z rozwojem turystyki przyrodniczej realizowanych we współpracy z polskimi i zagranicznymi partnerami przez EOG i Fundusze Norweskie.Do pobrania:
- PROGRAM WIZYTY STUDIALNEJ - PDF
- FORMULARZ ZGŁOSZENIA(wizyta studialna) - DOC
- PROGRAM KONFERENCJI - PDF
- FORMULARZ ZGŁOSZENIA(konferencjia) - DOCPartnerzy:
Polski Klub Ekologiczny
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
Muzeum Przyrodnicze w CiężkowicachNa stronie wykorzystano zdjęcie rzeki Białej
autorstwa pana Marka Zwolenika
 eee
Projekt jest realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
http://eeagrants.org