Unikalne walory Doliny Rzeki Białej
wartością społeczną i ekonomiczną regionu

GaleriaEdukacjajMagazynKonferencjeSzkoleniaWarsztatyImprezy

biala
Aktualności:
Zapraszamy na wycieczki nad Białą 23.01.2015

W ramach projektu „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu” odbędzie się 60 bezpłatnych wycieczek dla uczniów do Rezerwatu Przyrody Skamieniałe Miasto i Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach, a także warsztaty edukacyjne dla nauczycieli.

Wycieczki przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych z województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, podobnie zresztą, jak warsztaty dla nauczycieli. Co zrobić, aby wziąć udział w wycieczce i warsztatach – to bardzo proste, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy do projektu i odesłać go faksem lub e-mailem na nasz adres.

Wszystkie szczegóły dotyczące planowanych działań znajjdują się poniżej.

- WYCIECZKA DLA UCZNIÓW (opis)
- 2DNIOWE WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI (opis)
- KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT


Do pobrania:

- ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE (dla szkół)
- FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU (dla szkół)
- KARTA WYCIECZKI

Partnerzy:
Polski Klub Ekologiczny
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
Muzeum Przyrodnicze w CiężkowicachNa stronie wykorzystano zdjęcie rzeki Białej
autorstwa pana Marka Zwolenika
 eee
Projekt jest realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
http://eeagrants.org