Unikalne walory Doliny Rzeki Białej
wartością społeczną i ekonomiczną regionu

GaleriaEdukacjajMagazynwarsztatyporadymediaaktu

biala
Aktualności:
Warsztaty dla nauczycieli - relacja 30.10.2015
Bioróżnorodność rzek i dolin rzecznych
oraz znaczenie wody w przyrodzie
w kontekście zmian klimatycznych

W dniach 23-24 października w Ciężkowicach odbyła się trzecia, ostatnia edycja warsztatów treningowych dla nauczycieli pt. Bioróżnorodność rzek i dolin rzecznych oraz znaczenie wody w przyrodzie w kontekście zmian klimatycznych” realizowanych w  ramach projektu „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu” dofinansowanego ze środków EOG.

W zajęciach wzięli udział nauczyciele z województwa małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Warsztaty prowadziły specjalistki od edukacji ekologicznej z Polskiego Klubu Ekologicznego Halina Stolarczyk i Magdalena Kita.

W pierwszym dniu zajęcia odbyły się w siedzibie Muzeum Przyrodniczego
w Ciężkowicach. Dyrektor Muzeum Wojciech Sanek przywitał uczestników i zaprezentował cenne zbiory Muzeum. Podczas zajęć realizowanych przez edukatorki z Polskiego Klubu Ekologicznego  realizowane były takie zagadnienia jak: ekosystem rzeki, wartość ekologiczna i zagrożenia dolin rzecznych, formy ochrony rzeki Białej Tarnowskiej, działania renaturyzacji i ochrony rzeki Białej podejmowane w ciągu ostatnich lat. Tematy realizowane były z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi edukacyjnych oraz gier i zabaw dydaktycznych. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję dobrze się poznać dzięki licznym zabawom integracyjnym, co pozwoliło na bardziej efektywną pracę podczas zajęć. Dopełnieniem integracji była uroczysta kolacja w Agroturystyce u Kazika.


W drugim dniu przy pięknej pogodzie przeprowadzono badania wody w rzece Białej oraz zwiedzano cenne zakątki gminy Ciężkowice. Podobnie jak podczas poprzednich edycji warsztatów oceniono czystości wody metodą fizyczną, organoleptyczną, kolorymetryczną i biologiczną. Badania wykazały, że czystość wody mieści się w 1 i 1,5 klasie czystości.
Niestety uczestników zasmuciło duże zaśmiecenie brzegów rzeki. 

Oprócz Skamieniałego Miasta nauczyciele zobaczyli wieżę widokową, dworek w Kąśnej i zabytkowy kościół w Ciężkowicach, dzięki czemu poznali szerzej walory tego miejsca. Zgodnie z założeniami projektu warsztaty przyczyniły się do wzrostu świadomości ekologicznej, umiejętności prowadzenia zajęć w terenie, a także poznania tego wyjątkowego miejsca leżącego w obszarze Natura 2000.

Partnerzy:
Polski Klub Ekologiczny
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach


Na stronie wykorzystano zdjęcie rzeki Białej
autorstwa pana Marka Zwolenika
 eee
Projekt jest realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
http://eeagrants.org