Unikalne walory Doliny Rzeki Białej
wartością społeczną i ekonomiczną regionu

GaleriaEdukacjajMagazynwarsztatyporadamediaaktu

biala
Aktualności:
Warsztaty dla nauczycieli - relacja 30.04.2015
Bioróżnorodność rzek i dolin rzecznych
oraz znaczenie wody w przyrodzie
w kontekście zmian klimatycznych

W dniach 17 – 18 kwietnia w Ciężkowicach odbyły się warsztaty treningowe dla nauczycieli pt. Bioróżnorodność rzek i dolin rzecznych oraz znaczenie wody w przyrodzie w kontekście zmian klimatycznych” realizowane w  ramach projektu „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W zajęciach wzięli udział nauczyciele z województwa małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Warsztaty prowadziły specjalistki edukacji ekologicznej z Polskiego Klubu Ekologicznego Halina Stolarczyk i Magdalena Kita.

W pierwszym dniu zajęcia odbyły się w siedzibie Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach. Gospodarze Muzeum przywitali uczestników, przedstawili cenne zbiory Muzeum. Podczas zajęć realizowanych przez edukatorki z Polskiego Klubu Ekologicznego  przedstawiane były takie zagadnienia jak: ekosystem rzeki, ,wartość ekologiczna i zagrożenia dolin rzecznych, formy ochrony rzeki Białej Tarnowskiej, działania renaturyzacji i ochrony rzeki Białej podejmowane w ciągu ostatnich lat. Tematy realizowane były z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi edukacyjnych, oraz gier i zabaw dydaktycznych. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję dobrze się poznać  dzięki licznym zabawom integracyjnym.


W drugim dniu mimo bardzo niskiej temperatury powietrza wszyscy chętnie ruszyli nad rzekę w celu wykonania badań wody. Na podstawie oceny czystości wody metodą fizyczną, organoleptyczną, kolorymetryczną i biologiczną wszyscy stwierdzili, że rzeka Biała jest czysta, a jej parametry chemiczne i biologiczne mieszczą się w I klasie czystości. Grupa wspólnie zwiedziła rezerwat Skamieniałe Miasto ze swoimi malowniczymi skałkami i Jar Wodospad. 

Warsztaty zakończyły się wspólnym posiłkiem i pamiątkowym zdjęciem.
Partnerzy:
Polski Klub Ekologiczny
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach


Na stronie wykorzystano zdjęcie rzeki Białej
autorstwa pana Marka Zwolenika
 eee
Projekt jest realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
http://eeagrants.org