Unikalne walory Doliny Rzeki Białej
wartością społeczną i ekonomiczną regionu

GaleriaEdukacjajMagazynwarsztatyporadamediaaktu

biala
Aktualności:
Warsztaty dla nauczycieli - relacja 31.10.2014
Bioróżnorodność rzek i dolin rzecznych
oraz znaczenie wody w przyrodzie
w kontekście zmian klimatycznych

To temat dwudniowych warsztatów wyjazdowych dla nauczycieli, które odbyły się w dniach 24-25 października w Ciężkowicach. W warsztatach wzięło udział 20 nauczycieli szkól podstawowych z województwa śląskiego i małopolskiego. Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu”.

W pierwszym dniu warsztatów zajęcia prowadzone były w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach.
W roli gospodarza i zarazem przewodnika po obiekcie wystąpił Piotr Drebot, który przywitał nauczycieli i jako przewodnik  oprowadził ich po muzeum. Nauczyciele mieli okazję zapoznać się z bogatą i cenną kolekcją zbiorów dr Włodzimierza Tomka, który wraz z żoną Krystyną przez 50 lat kolekcjonował eksponaty i działał na rzecz przyrody. Najliczniejszą  częścią ekspozycji muzealnych, a zarazem najstarszą stanowi zbiór około 200 gatunków ptaków. Wśród występujących rzadkich gatunków  ponad 20 gatunków znajduje się na  Polskiej Czerwonej Księdze  Zwierząt, w tym również gatunków wymarłych na terenie naszego kraju. Ciekawa była również kolekcja entomologiczna licząca ok. pół tysiąca owadów, głównie motyli-300 sztuk. Również liczne eksponaty ssaków, ponad 100 modeli roślin naczyniowych, a także skamieniałości i stanowiska interaktywne (pod szklaną podłogą), które wzbogacały zbiory muzeum.

Kolejnym punktem programu były stacjonarne warsztaty edukacyjne na temat bioróżnorodności rzeki Białej prowadzone przez edukatorki z Polskiego Klubu Ekologicznego Koła Miejskiego z Gliwic. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi edukacyjnych, a scenariusz zajęć dostosowany był do wszystkich poziomów nauczania w szkole podstawowej. Wprowadzeniem do tematu o bioróżnorodności były zabawy edukacyjne, które w sposób przystępny pozwoliły zrozumieć słowo kluczowe.

Natomiast podczas interaktywnego wykładu omawiane były takie zagadnienia jak:
ekosystem rzeki, ,wartość ekologiczna i zagrożenia dolin rzecznych, formy ochrony rzeki Białej Tarnowskiej, działania renaturyzacji i ochrony rzeki Białej podejmowane w ciągu ostatnich lat.

Program drugiego dnia zajęć był bardzo bogaty i napawał ogromną nadzieją ponieważ zapowiadała się piękna słoneczna pogoda, która zresztą towarzyszyła uczestnikom warsztatów przez cały czas zajęć. Pozwoliło to zrealizować wcześniej zaplanowane zajęcia plenerowe nad rzeką Biała Tarnowską oraz poznać ciekawe miejsca w Ciężkowicach po których oprowadzał przewodnik Piotr Drebot.

Uczestnicy zwiedzili malowniczy wodospad położony w „Wąwozie czarownic” – pomnik przyrody położony w pobliżu rezerwatu „Skamieniałe Miasto”, wyrzeźbiony w piaskowcu Ciężkowickim przez wodę, wiatr i ruchy górotwórcze. W Muzeum Etnograficznym „Grociarnia” w Jastrzębi eksponowane są najróżniejsze przedmioty związane z dawnym życiem mieszkańców Pogórza Ciężkowickiego. W miejscowości  Kąśna Dolna uczestnicy zwiedzili dworek Ignacego Paderewskiego, w którym żył i pracował ten wybitny kompozytor, mąż stanu i wielki Polak. Dworek pochodzi z II połowy XX w. i jest to jedyny zachowany obiekt na świecie.

Po prezentacji bogactwa przyrodniczego i kulturowego okolicy, nad rzeką Białą odbyła się dalsza część warsztatów. Zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt i preparaty chemiczne uczestnicy wyznaczali fizyczne i biologiczne właściwości wody doliny rzeki, poznawali jej bioróżnorodność i zagrożenia.Pełni  wrażeń i już z myślą o zaplanowanej w ramach projektu, w najbliższym czasie autokarowej wycieczce szkolnej uczestnicy warsztatów rozjechali się do swoich miejscowości.Partnerzy:
Polski Klub Ekologiczny
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach


Na stronie wykorzystano zdjęcie rzeki Białej
autorstwa pana Marka Zwolenika
 eee
Projekt jest realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
http://eeagrants.org