Unikalne walory Doliny Rzeki Białej
wartością społeczną i ekonomiczną regionu

GaleriaEdukacjajMagazynwarsztatyporadamediaaktualnosci

biala
Aktualności:
Warsztaty dla nauczycieli - relacja - 28.10.2016
„Bioróżnorodność rzek i dolin rzecznych
oraz znaczenie wody w przyrodzie
w kontekście zmian klimatycznych”

To temat dwudniowych warsztatów wyjazdowych, które odbyły się w dniach 21-22 października w Ciężkowicach. W warsztatach wzięło udział 18 nauczycieli szkól podstawowych z województwa śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu”.

W pierwszym dniu warsztatów zajęcia prowadzone były w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach.
W roli gospodarza i zarazem przewodnika po obiekcie wystąpił Wojciech Sanek - dyrektor, który przywitał nauczycieli i jako przewodnik oprowadził ich po muzeum. Nauczyciele mieli okazję zapoznać się z bogatą i cenną kolekcją zbiorów dr Włodzimierza Tomka, który wraz z żoną Krystyną przez 50 lat kolekcjonował eksponaty i działał na rzecz przyrody na terenie Ciężkowic.
Nauczycielki miały okazję zobaczyć  bogatą kolekcję ptaków, wśród nich również gatunków wymarłych już na terenie naszego kraju,ciekawą i liczną  kolekcję owadów, głównie motyli-300 sztuk. Również liczne eksponaty ssaków, ponad 100 modeli roślin naczyniowych, a także skamieniałości i stanowiska interaktywne – szklana podłoga. Mogły również dowiedzieć i to nie z książek ale z ciekawej opowieści Pana Wojciecha o zwyczajach i zachowaniach dzikich zwierząt leśnych prezentowanych w postaci eksponatów muzealnych. Kolejnym punktem programu były stacjonarne warsztaty edukacyjne na temat bioróżnorodności rzeki Białej   prowadzone przez edukatorki z Polskiego Klubu Ekologicznego Koła Miejskiego z Gliwic.

Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi edukacyjnych, a scenariusz zajęć dostosowany był do wszystkich poziomów nauczania w szkole podstawowej.
Wprowadzeniem do tematu o bioróżnorodności były zabawy edukacyjne, które w sposób przystępny pozwoliły zrozumieć to słowo kluczowe. Natomiast podczas interaktywnego wykładu omawiane były takie zagadnienia jak: ekosystem rzeki, wartość ekologiczna i zagrożenia dolin rzecznych, formy ochrony rzeki Białej Tarnowskiej, działania renaturyzacji i ochrony rzeki Białej podejmowane w ciągu ostatnich lat.
W realizacji zaplanowanych zajęć plenerowych nad rzeką Białą Tarnowską przeszkodziła nam pogoda. Padał deszcz, podniósł się poziom wody w rzece i to uniemożliwiło nam realizację przygotowanych scenariuszy zajęć nad rzeką. Natomiast scenariusze zostały w wersji papierowej przekazane uczestniczącym nauczycielom aby mogli już sami takie lekcje przeprowadzić w swoich szkołach.

Jednak zła pogoda nie miała wpływu na wspaniałą atmosferę w grupie. Szkolnym busikiem pojechaliśmy zwiedzać  z przewodnikiem ciekawe miejsca w Ciężkowicach. W miejscowości  Kąśna Dolna zwiedziliśmy dworek Ignacego Paderewskiego, w którym żył i pracował ten wybitny kompozytor, mąż stanu i wielki Polak. Dworek pochodzi z II połowy XX w. i jest to jedyny zachowany obiekt na świecie. Zaglądnęliśmy do gotyckiego kościoła - sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego, w którym znajduje się obraz słynący z licznych cudów. Kolejnym punktem zwiedzania był Rynek, który kryje ciekawy architektonicznie Ratusz wybudowany1836 roku.

Przy wejściu do rezerwatu „Skamieniałe Miasto” przewodnik zapoznał nas z legendą powstania nazwy tego tworu przyrody i zachęcał nauczycieli do przyjazdu z wycieczką szkolną.

No cóż pogoda nas zawiodła ale warsztaty były udane, widziałam to minach i serdecznościach okazywanych przez odjeżdżających  nauczycieli do swoich miejscowości.
mularz zgłoszeniowy oraz program warsztatów do pobrania poniżej.