Unikalne walory Doliny Rzeki Białej
wartością społeczną i ekonomiczną regionu

GaleriaEdukacjajMagazynwarsztatyporadamediaaktualnosci

biala
Aktualności:

Uwaga! Dodatkowa edycja warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach w dniach 21-22 października 2016 !!!

Zapraszamy wszystkich nauczycieli z województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego do udziału w warsztatach w dniach 21-22 października 2016 . Udział pozwoli nauczycielom poznać i sprawdzić narzędzia edukacyjne (również te interaktywne) możliwe do wykorzystania w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz wziąć udział w szerokiej dyskusji na temat kierunków edukacji  przyrodniczej. 

Warsztaty są bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoła może zgłosić maksymalnie 2 osoby. Organizator zapewnia i pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia osobom zakwalifikowanym na warsztaty. Zakwalifikowanie na warsztaty potwierdza organizator drogą e-mail. Uczestnik we własnym zakresie organizuje i pokrywa koszty podróży do Ciężkowic.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu edukacyjnego pt. „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu” realizowanym przez Polski Klub Ekologiczny www.pkegliwice.pl w partnerstwie z Muzeum Przyrodniczym im. K.W. Tomków w Ciężkowicach. www.muzeum.ciezkowice.pl

Wypełniony formularz prosimy przesyłać na adres biuro@pkegliwice.pl lub faksem 32/2318591 do dnia 10 października 2016 r

Formularz zgłoszeniowy oraz program warsztatów do pobrania poniżej.


Do pobrania:
- PROGRAM WARSZTATÓW - PDF
- FORMULARZ ZGŁOSZENIA - DOC
- INFO O WARSZTATACH - PDF