Unikalne walory Doliny Rzeki Białej
wartością społeczną i ekonomiczną regionu

GaleriaEdukacjajMagazynwarsztatyporadamediaaktualnosci

biala
Aktualności:
Turystyka przyrodnicza w Norwegii 24.06.2016

W dniach 5-12 czerwca 2016 r. odbył się wyjazd studyjny do Norwegii w ramach projektu Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu. Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń w zakresie turystyki przyrodniczej na obszarach chronionych.
W wyjeździe wzięli udział przedstawiciele Wigierskiego, Białowieskiego i Tatrzańskiego Parku Narodowego, Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice oraz Polskiego Klubu Ekologicznego, który wspólnie z Partnerem z Norwegii – Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) był organizatorem wyjazdu.

Tematem przewodnim wyjazdu były ptaki. Tzw. birdwatching czyli obserwacja ptaków, zyskuje coraz większą rzeszę entuzjastów. Region Finnmark, który znajduje się w północno-wschodniej Norwegii jest prawdziwą perełką pod względem liczebności występujących tam gatunków, dlatego przyciąga do siebie zarówno naukowców – ornitologów, przyrodników, jak i turystów tematycznych, i amatorów. Podczas wizyty uczestnicy spotkali się z przedstawicielami 3 parków narodowych regionu Finnamark: Stabbursdalen National Park, Varanger Peninsula National Park, Øvre Pasvik National Park.

Prezentacja parków narodowych – zarówno działalności, jak i struktury zarządzania i funkcjonowania parków, była dla uczestników z Polski bardzo interesująca. W Norwegii przyroda jest wspólnym dobrem wszystkich mieszkańców i dbanie o nią leży niemalże w naturze każdego Norwega, stąd też przestępstwa przeciw przyrodzie (Norwegia ma swoją Policję Przyrodniczą) są bardzo rzadkie, a kary wymierzane przestępcom bardzo dotkliwe finansowo. Jednocześnie dostępność terenów cennych przyrodniczo jest bardzo duża. Poza zakazami wstępu na niektóre tereny w okresie lęgu oraz rezerwatami ścisłymi, turysta ma dużo swobody.
Wstęp do PN jest bezpłatny, płatne są wstępy do muzeów i na wystawy, które mieszczą się na terenie parków. Parkiem narodowym zarządza jego manager, który do pomocy ma jedynie kilku pracowników. Jego głównym zadaniem jest utrzymywanie terenu i infrastruktury w dobrym stanie. Nadzór i finansowanie parków narodowych powierzone lokalnym samorządom.

W 2015 r. ujednolicono logo norweskich parków narodowych, co wywołało dużą dyskusję pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami tego rozwiązania. Ostatecznie wspólna „marka” ma na celu łatwiejszą identyfikację parków przez turystów i lepszą rozpoznawalność terenów chronionych.

Wymiana wiedzy i prezentacja rozwiązań stosowanych w Norwegii i Polsce jest możliwa dzięki prowadzonemu przez Polski Klub Ekologiczny projektowi. Wyjazd jest jedną z 3 części tego projektu. We wrześniu odbędzie się rewizyta – przedstawiciele norweskiego Partnera przyjadą do Polski, aby zaobserwować polskie praktyki w zakresie ochrony przyrody, a następnie wezmą udział w konferencji, podczas której omawiane będą zagadnienia związane z turystyką przyrodniczą i edukacją ekologiczną na terenach chronionych.
Partnerzy:
Polski Klub Ekologiczny
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
Muzeum Przyrodnicze w CiężkowicachNa stronie wykorzystano zdjęcie rzeki Białej
autorstwa pana Marka Zwolenika
 eee
Projekt jest realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
http://eeagrants.org