Unikalne walory Doliny Rzeki Białej
wartością społeczną i ekonomiczną regionu

GaleriaEdukacjajMagazynwarsztatyporadamediaaktualnosci

biala
Aktualności:
Płynie czas, płynie rzeka 28.12.2015

Biała – rzecz jasna. Zdążyliśmy się już zżyć z tymi pięknymi okolicami i serdecznymi ludźmi, którzy mieszkają w tych stronach. Od początku realizacji projektu pt. „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu” dofinansowanego ze środków EOG – czyli od kwietnia 2014 r. sporo się wydarzyło.

Realizację projektu rozpoczęła konferencja dotycząca rzeki, właściwego korzystania z jej zasobów oraz obszarów Natura 2000. Powstały nowe multimedialne narzędzia edukacyjne wykorzystywane w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach, zorganizowaliśmy 60 wycieczek uczniów oraz 3 warsztaty dla nauczycieli z województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. W sumie w warsztatach w Muzeum i wycieczkach wzięło udział ponad 3500 osób. Odbyło się 7 warsztatów dla mieszkańców, opracowaliśmy plakat, ulotkę edukacyjno-promocyjną oraz dwa numery bezpłatnego magazynu Wieści z Doliny Rzeki Białej. Powstała strona internetowa i profil facebook projektu. Odbyły się imprezy plenerowe i akcje edukacyjne, powstały relacje radiowe oraz programy TV.

Wycieczki dla uczniów, które odbywały się od kwietnia do września, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli, nic w tym dziwnego, gdyż program wyjazdów był bardzo atrakcyjny – zarówno pod względem edukacyjnym jak i rekreacyjnym. Uczniowie odwiedzili Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach, gdzie oprócz zwiedzania ekspozycji stałej, wzięli udział w multimedialnych lekcjach o rzece.

Batyskaf to jedno z narzędzi, które powstało w ramach projektu. Uczniowie biorą udział w spektaklu, którego są aktywnymi aktorami. To od nich zależy przebieg podróży. Na dużym ekranie z przodu batyskafu wyświetlany jest film ze spływu Białą. W filmie pokazana jest fauna i flora rzeki Białej – zarówno nad jak i pod powierzchnią wody. Film pokazuje także zagrożenia dla przyrody, jakie niesie ze sobą nieumiejętne korzystanie z zasobów rzeki.

Drugim multimedialnym narzędziem edukacyjnym wykonanym w ramach projektu jest trójwymiarowa prezentacja o rzece. Każdy widz zakłada specjalne okulary. Ciekawe efekty, jakie daje technologia 3D, pozwalają skupić uwagę widzów na przekazywanych treściach.

Po atrakcjach wewnątrz budynku na uczniów czekają kolejne na zewnątrz. Gra wielkoplanszowa, której fabuła dotyczy przyrody tego miejsca, z rzeźbami zwierząt wstępujących w rzece. W programie wycieczki była również wizyta w rezerwacie przyrody Skamieniałe Miasto oraz ciepły poczęstunek – kiełbaski pieczone na ogniu.

Dwudniowe warsztaty dla nauczycieli również spotkały się z dużym zainteresowaniem i pozytywną oceną osób, biorących w nich udział. Program wszystkich 3 warsztatów był taki sam i miał na celu zachęcić nauczycieli do przeprowadzania lekcji przyrody w terenie.
Idealnie byłoby, aby uczniów zabierać na wyjazdy do takich miejsc, jak to w Ciężkowicach. Niestety nie jest to możliwe ze względu na ograniczenia czasowe i finansowe. Prowadzące warsztaty edukatorki z Polskiego Klubu Ekologicznego pokazały jednak, jak ciekawie zaplanować lekcje w terenie mając do dyspozycji materiały powszechnie dostępne i tanie. Wystarczy kilka odczynników do badania wody, sitko, odpowiednio przygotowane karty obserwacji, słoik i gumowe rękawiczki, aby przekazać dzieciom wiedzę w sposób atrakcyjny. Podczas zajęć w budynku korzystano z infrastruktury Muzeum, ale także podsunięto nauczycielom pomysły, jak przyciągnąć uwagę uczniów podczas lekcji.
Działaniami w projekcie objęta jest też społeczność lokalna. Spotkania z mieszkańcami, bezpłatny magazyn Wieści z Doliny Rzeki Białej, imprezy otwarte, a także programy TV i radiowe, których odbiorcami są mieszkańcy, mają na celu podkreślić i przypomnieć mieszkańcom, że żyją w wyjątkowym miejscu oraz wypracować z nimi właściwy sposób współistnienia z rzeką, która z jednej strony decyduje o cenności tego miejsca, ale z drugiej stanowi zagrożenie dla dobytku mieszkańców doliny.

Każde z wykorzystywanych narzędzi jest inne. Bezpłatny magazyn, dzięki swej papierowej formie i sposobie dystrybucji, stanowi źródło wiedzy o okolicy, spotkania pozwalają na uzyskanie eksperckiej odpowiedzi na nurtujące pytania i porad na często bardzo indywidualne problemy.
Imprezy otwarte z jednej strony promują okolicę i jej walory, a z drugiej strony pokazują jak umiejętnie korzystać z tych zasobów.
Programy TV internetowej oraz radiowe pozwalają dotrzeć do szerszego grona odbiorców – głównie mieszkańców (portal regionalny), ale także innych osób, które korzystają z internetu. Do nich także skierowany jest profil FB, na którym umieszczane są ciekawe posty związane z okolicą.

Opowieści z widokiem na rzekę oraz Święto Rzeki to atrakcyjny sposób na przekazywanie ważnych informacji zarówno mieszkańcom, jak i turystom odwiedzającym ten zakątek. W ramach akcji od lipca do początków października dwie postaci Czarownica i Rycerz – witały gości odwiedzających Skamieniało Miasto. Oprócz legend Czarownica i Rycerz przekazywali tak ważne informacje, jak czym jest Natura 2000 i jakie znaczenie dla przyrody i mieszkańców ma rzeka Biała. Na potrzeby tej akcji edukacyjnej wykonano piękne kostiumy – suknię i kapelusz, zbroję, a także formę do produkcji biodukata. Każdy kto wysłuchał opowieści Czarownicy i Rycerza otrzymywał monetę z kumakiem - gatunkiem objętym ścisłą ochroną.

Wszystkie te działania mają na celu pokazanie mieszkańcom i gościom, odwiedzającym Pogórze Rożnowsko-Ciężkowickie wysoką wartość tego miejsca. Wartość, z której można korzystać, ale w mądry, zrównoważony sposób. Tak, aby unikatowość mogły poznać także przyszłe pokolenia. Więcej informacji o projekcie oraz materiały w formie elektronicznej dostępne są na stronie projektu www.dolinarzebialej.pl
[AJ]
Partnerzy:
Polski Klub Ekologiczny
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
Muzeum Przyrodnicze w CiężkowicachNa stronie wykorzystano zdjęcie rzeki Białej
autorstwa pana Marka Zwolenika
 eee
Projekt jest realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
http://eeagrants.org