Unikalne walory Doliny Rzeki Białej
wartością społeczną i ekonomiczną regionu

GaleriaEdukacjajMagazynwarsztatyporadamediaaktualnosci

biala
Aktualności:

Światowy Dzień Wody – konferencja w Nowym Sączu - relacja

22 marca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zorganizowano konferencję pt. “Racjonalne korzystanie z wód – podstawą bioróżnorodności i rozwoju gospodarczego na Sądecczyźnie – ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 2017”.
Spotkanie otworzył starosta nowosądecki Marek Pławiak. W konferencji wzięli udział przedstawiciele licznych instytucji, między innymi: RZGW Nowy Sącz, Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Fundacji Horyzont 360 i Polskiego Klubu Ekologicznego. Wśród prelegentów wystąpił również dyrektor CKiP w Ciężkowicach Wojciech Sanek, a także Maria Staniszewska i Danuta Bener z gliwickiego oddziału Polskiego Klubu Ekologicznego. Spotkanie miało przypomnieć jak ważnym i kluczowym zasobem jest woda. Konferencja była doskonałą okazją do podsumowania projektu “Unikalne Walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu” zrealizowanego na terenie Pogórza.


Żródło informacji oraz zdjęcia:
http://pogorze24.pl/swiatowy-dzien-wody-konferencja-w-nowym-saczu/
94929/Relacja z konferencji - Kronika Podgórza - Podgórze24.pl
Partnerzy:
Polski Klub Ekologiczny
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
Muzeum Przyrodnicze w CiężkowicachNa stronie wykorzystano zdjęcie rzeki Białej
autorstwa pana Marka Zwolenika
 eee
Projekt jest realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
http://eeagrants.org