Unikalne walory Doliny Rzeki Białej
wartością społeczną i ekonomiczną regionu

GaleriaEdukacjajMagazynKonferencjeSzkoleniaWarsztatyImprezy

biala
Aktualności:
Konferencja „Rzeka Biała – zagrożenie czy szansa?” – 7.10.2014
logo
ZAPROSZENIE

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach
oraz Burmistrz Gminy Ciężkowice


zapraszają  na konferencję inauguracyjną


„Rzeka Biała – zagrożenie czy szansa?”


w ramach projektu:

„Unikalne walory Doliny Rzeki Białej
wartością społeczną i ekonomiczną regionu”


w dniach 16- 17 października 2014r.
w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach


Celem konferencji jest przedstawienie walorów przyrodniczych Doliny Rzeki Białej ale również problemów związanych z jej ochroną oraz  zaprezentowanie projektu: „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu” .

W trakcie konferencji pragniemy podjąć dialog na temat możliwości rozwiązywania konfliktów na styku tradycyjnej ochrony przeciwpowodziowej i infrastruktury, a ochrony przyrody, w tym rejonów objętych ochroną NATURA 2000.

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby związane z problematyką powodziową z województwa: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, przedstawicieli rejonów objętych ochroną NATURA 2000, a także osoby działające na rzecz ochrony przyrody.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 10 października 2014r. mailowo na adres: biuro@pkegliwice.pl lub: ckultury@ciezkowice.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, warunkiem wzięcia udziału w konferencji jest zgłoszenie.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia ciepły poczęstunek, uroczystą kolację, materiały szkoleniowe oraz dojazd i powrót z miejsca zbiórki do miejsca planowanego wyjazdu studyjnego. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na konferencję.

Z poważaniem

Maria Staniszewska
Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego w Gliwicach
Zbigniew Jurkiewicz
Burmistrz
Gminy CiężkowiceFormularz zgłoszenia oraz program można pobrać tu:
- PROGRAM KONFERENCJI
- FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Partnerzy:
Polski Klub Ekologiczny
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
Muzeum Przyrodnicze w CiężkowicachNa stronie wykorzystano zdjęcie rzeki Białej
autorstwa pana Marka Zwolenika
 eee
Projekt jest realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
http://eeagrants.org