fl
Unikalne walory Doliny Rzeki Białej
wartością społeczną i ekonomiczną regionu

GaleriaEdukacjaMagazynwarsztatyporadymediaaktu

biala
 eee
Projekt jest realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
http://eeagrants.org

Informacja o projekcie:
Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach wraz z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice rozpoczął realizację projektu pt. „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu”.
Projekt jest realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat walorów i unikatowości terenów objętych programem Natura 2000, w tym terenów Doliny Rzeki Białej oraz wytworzenie wśród mieszkańców regionu poczucia współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-społeczno-gospodarczego dla przyszłych pokoleń.

Działania założone w projekcie skierowane są zarówno do mieszkańców, turystów odwiedzających ten region, samorządowców, jak i uczniów szkół podstawowych wraz z nauczycielami z trzech województw – małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego, którzy odwiedzają Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach oraz rezerwat przyrody „Skamieniałe Miasto”.

Aktualności:
Warsztaty dla nauczycieli - relacja - 28.10.2016


Edukacja ekologiczna i turystyka przyrodnicza w Polsce
- 14.09.2016
W dniach 1-7 września 2016 r. odbyła się wizyta studialna pt. „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie edukacji ekologicznej i turystyki przyrodniczej na terenach chronionych w Polsce” , w której uczestniczyli przedstawiciele polskich i norweskich parków narodowych, instytucji i organizacji działających na rzecz ochrony przyrody.

Uwaga! Dodatkowa edycja warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach w dniach 21-22 października 2016 !!! -
12.09.2016
Na stronie wykorzystano zdjęcie rzeki Białej
autorstwa pana Marka ZwolenikaUnikalne walory Doliny Rzeki Białej